Aktuality

Úradná tabuľa

História

Juh stredného Slovenska patril od strednej doby bronzovej (okolo 1500 pred n. l.) až po počiatok neskorej doby bronzovej (okolo 1000 pred n. 1.) k ozajstným civilizačným centrám pravekej barbarskej Európy. Vtedajšie obyvateľstvo pol tisícročia aktívne ovplyvňovalo hospodársky a duchovný vývoj susedných oblastí.