Oznámenie emailovej adresy na delegovanie člena MVK-OVK

 01.08.2022

Obec Radzovce

Obecný úrad

985 58 Radzovce č. 506

IČO: 00316369, DIČ: 2021115107

Tel: 0474491127, e-mail: obec@radzovce.sk

O z n á m e n i e 

Obec Radzovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o

delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obec@radzovce.sk

  v Radzovciach, dňa 29.7.2022                                          

 Ing. Péter György

Starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >