Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Radzovce

 05.09.2023

Názov projektu: 

Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Radzovce
s využitím obnoviteľných zdrojov energie  

Cieľ projektu: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Radzovce

Výsledok projektu: Zrekonštruované kúrenie Obecného úradu v obci Radzovce za použitia tepelného čerpadla

Celkové oprávnené výdavky: 53 690,09 € 

Nenávratný finančný príspevok: 51 005,59 

Doba realizácie projektu: 06/2023 - 12/2023

Projekt je financovaný Európskou úniou z Fondu regionálneho rozvoja.

      


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >