Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Skríningové testovanie obyvateľov obce Radzovce + výsledky - Ragyolc Község lakosainak tesztelése + eredmények

 21.01.2021

Oznámenie.

Na základe uznesenia vlády SR prebieha od 18. Januára 2021 do 26. Januára 2021 celoslovenský skríning / testovanie na Covid-19. V našej obci v rámci testovania bude vytvorené jedno odberové miesto v priestoroch kultúrneho domu, kde sa obyvatelia môžu dať otestovať. Testovanie sa uskutoční dňa 23. januára t.j. v sobotu od 8.00 hod. do 18. 00 hod. a 24. januára t.j. v nedeľu od 8.00 hod. do 14.00 hod. Testovanie nie je odporúčané pre deti do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Na testovanie si nezabudnite doniesť občiansky preukaz. Nakoľko predpokladáme veľký záujem o testovanie, preto prosíme o disciplinovaný prístup a trpezlivosť a dodržiavanie rozpisu po hodinách a súpisných číslach domov. 

Értesítés

A Szlovák Köztársaság Kormányának határozata alapján 2021.január 18.-ától 2021.január 26.-áig országos skríning COVID tesztelés zajlik. Községünkben egy tesztelő állomás lesz kialakítva a kultúrházban, ahol a lakosaink leteszteltethetik magukat. A tesztelési lehetőséget január 23.-án, azaz szombaton 8.00-tól 18.00 óráig és január 24.-én, azaz vasárnap 8.00-tól 14.00 óráig lehet kihasználni. A tesztelés 15 éven aluli gyerekeknek és a 65 éven felüli nyugdíjasoknak nem javasolt. Kérjük lakosainkat hozzák magukkal a személyazonossági igazolványukat. A nagy érdeklődés miatt kérjük lakosaink türelmét, fegyelmezett hozzáállását és a házszám szerinti szétírás időpontjának betartását.

                         Odberné miesto č.1 - Kultúrny dom Radzovce, Radzovce 507

                         1. sz. Mintavételi hely - Kultúrház, Ragyolc, Ragyolc 507


Čas testovania/ A tesztelés időpontja:

Sobota/Szombat: 08.00 - 18.00 hod./óra

Nedeľa/Vasárnap: 08.00 - 14.00 hod./óra

SOBOTA / SZOMBAT,23.01.2021
 hodiny / óra

  číslo domu / házszám                 

08.00 -09.00                    1 - 39
09.00 - 10.00                  40 - 70
10.00 - 11.00                   71 - 99
11.00 - 12.00                 101 - 149
12.00 -13.00                 150 - 199
13.00 - 14.00        prestávka / szünet
14.00 - 15.00                  200 - 259
15.00 - 16.00                  260 - 309
16.00 - 17.00                  310 - 379
17.00 - 18.00

obyvatelia bez súpisného čísla,cudzí

lakosok házszám nélkül, idegenekNEDEĽA / VASÁRNAP, 24.01.2021
08.00 - 09.00                  380 - 419                         
09.00 - 10.00                  420 - 459
10.00 - 11.00                  460 - 499
11.00 -12.00                  500 - 549
12.00 - 13.00                  550 - 596
13.00 - 14.00

obyvatelia bez súpisného čísla,cudzí

lakosok házszám nélkül, idegenek

Výsledky / Eredmények

Testovania sa zúčastnilo celkom 578 osôb. Z toho pozitívnych: 0

A tesztelésen részt vett összese 578 személy. Ebből pozitív: 0


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >