Zoznam volebných okrskov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

 26.01.2024

Obec  Radzovce

Zoznam volebných okrskov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Číslo volebného okrsku

Umiestnenie volebného okrsku

/ volebná miestnosť/

Číslo telefónu

Poznámka

1

Kultúrny dom – veľká sála

Radzovce č. 507

047/4491127

OcÚ kancelária

0915308771

Eva Antalová

zapisovateľ OVK

Radzovce   dňa  26.1.2024                 Zoznam aktualít: